Imaginarul feminin în poezia actuală

Un studiu asupra poeziei femeilor nu are neapărat o intenţie subversivă, ameninţătoare sau de acordare a vreunui avantaj ontologic feminităţii în raport cu alteritatea masculină şi nici nu ar mai trebui să suscite îndoielile specifice momentului inaugural sau venite ca reacţie la ofensiva feministă. În pofida scepticilor, în ultimul timp, numărul unor astfel de studii este impunător, constituind un criteriu şi o optică de iniţiere în fenomenul literar la fel de legitime ca oricare altele, cum ar fi, spre exemplu, cel tematic sau generaţionist. Ceea ce ne propunem în acest studiu este să oferim un pretext de călătorie prin poezia de limbă română, scrisă de femeile din Moldova de la est de Prut începând cu a doua jumătate a secolului trecut și până azi.

Mai multe
Revista de ştiinţă literară Metaliteratură a fost fondată în 2000 la Catedra de Literatură română şi comparată a Facultăţii de Filologie a Universităţii Pedagogice „Ion Creangă” din Chişinău. În paginile revistei s-au regăsit toţi acei care au fost titulari sau care au cumulat la această catedră după ’90 încoace, astfel că revista etalează o anumită coeziune şi profilează un elegant portret de grup. Articolele semnate de dr. hab. Alexandru Burlacu (şeful catedrei), acad. Mihai Cimpoi, m. cor. Nicolae Bileţchi, acad. Mihail Dolgan, Anatol Gavrilov Eliza Botezatu, Sergiu Pavlicencu Alina Ciobanu, Grigore Canţâr, Dumitru Apetri, Timofei Roşca, Loretta Handrabura, Dumitriţa Smolniţchi, Victoria Baraga, Luminiţa Bucşăneanu, Aliona Grati, Viorica Zaharia, Galina Ionesi, Vlad Caraman, Nina Corcinschi, Elena Cartaleanu ş.a. dau seama de un ansamblul relativ omogen de reprezentări comune, starea de spirit şi cultura interioară ale acestui colectiv. În anul 2006 revista a ajuns pe o altă orbită, trecând sub auspiciile Institutului de Filologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ceea ce s-a urmărit a fost crearea unui climat oportun colaborării mai eficiente dintre academie şi universitate, dintre procesul de cercetare şi cel de predare. Cadrul a impus iniţierea unei „noi serii” de dezbateri adecvate orizontului de preocupări academice şi a înmulţit numărul autorilor, astfel încât până în momentul de faţă revista conţine aproape toate numele de referinţă în cercetarea literaturii din Republica Moldova. Din 2008 redactor-şef devine dr. hab., conf.univ. Aliona Grati. Propunându-şi încă de la început discursurile privind condiţiile literaturii şi a ştiinţei literare, titularii redacţiei favorizează atât eseul ca expunere liberă asupra artei literare, cât şi contribuţiile la rubricile de istorie, critică şi teorie literară, poetică, folcloristică, etnologie. Studiilor teoretice li se acordă sistematic şi constant spaţiul cel mai mare, urmărindu-se explicit identificarea şi coagularea principiilor de cercetare literară în situaţia în care aceasta suferă la noi de o regretabilă desincronizare în raport cu cea românească şi mondială. Întotdeauna sunt salutate şi bine primite articolele care exprimă o opţiune de înnoire metodologică sau studiile de sinteză a unor teorii moderne. Actualmente revista ştiinţifică Metaliteratură este cotată C de către CNAA.