Adresa colegiului de redacţie:

Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 180.

MD–2004, Chişinău, Republica Moldova, biroul 1005.

Tel.: +373 (22) 21-04-98.

E-mail: metaliteratura@gmail.com