Critica literară ca text (i)mediat

LILIA PORUBIN
Universitatea de Relaţii Internaţionale din Moldova

Abstract
Nina Corcinschi’s book, Voltaic Arc. The Text as (im)mediate(d) World (Chisinau, 2012), combines the rigors of research with relaxation and ease of a literary discourse which contains irony and, sometimes, humor. Whether they are text analyses, performed with different theoretical tools (semiotic, archetypal, structuralist etc. ones) or critical diagnoses of reception. The author’s texts aim to provoke active reading and a competition of ideas. The opinions expressed by the author are bold and accompanied by arguments. Nina Corcinschi analyzes the literature of the time with obvious satisfaction and commitment, but also with professional detachment. It is clear that we face a book with defined personality and attitude that ensures successful pleasure of reading and indicates prospects of commentary dedicated to literature.
Keywords: literary criticism, literature of the time, theoretical tools, study etc.

Se pare că exegeza literară tinde să ia, de cele mai multe ori, forma fie a tratatului strict teoretic, împânzit cu citate de specialitate şi „gustat” de un număr foarte redus de cititori, fie un fel de discurs „de gaşcă”, care nu se ia deloc în serios. De aceea m-a bucurat lectura cărţii Ninei Corcinschi, Arcul voltaic. Textul ca lume (i)mediată (Chişinău, 2012), care combină rigorile studiului doct cu relaxarea şi dezinvoltura unui discurs literar, garnisit cu ironie şi, pe alocuri, cu umor. Fie că sunt analize pe text, realizate cu diferite instrumente teoretice (semiotice, arhetipale, structuraliste etc.) sau diagnoze critice de întâmpinare, textele Ninei Corcinschi ţintesc să provoace lectura activă şi competiţia de idei. Opiniile exprimate de autoare sunt curajoase şi însoţite de argumente. E cert că avem în faţă o carte de atitudine şi cu personalitate bine conturată. „Supărată” pe cei care îi contestă lui Paul Goma talentul literar, autoarea le ripostează în exerciţiu semiotic: „Jocul de cuvinte, rebeliunile sintactice, mişcările pe contrasens definesc stilul Goma: convulsiv, dinamic, indicând alte intenţii decât gratuitatea şi frazarea manieristă, chiar şi în fragmentele cu un fast experimental fonetic afişat şi în care relaţia cu referentul este foarte ambiguă (…) O realitate contorsionată şi paradoxală altfel decât contorsionat şi paradoxal nu poate fi exprimată”. În proza lui Dumitru Crudu, spre exemplu, autoarea se lasă ghidată de indicatoarele detaliilor aparent nesemnificative, în care prozatorul descoperă „miezul destinal al urbei, clocotul subteran, cel care dictează regulile jocului din ringul societăţii”, la Savatie Baştovoi – urmăreşte distopia vieţii trăite ca un reality show. La Anatol Moraru – apreciază savoarea lingvistică şi miza read-appeal-ului, iar la Iulian Ciocan – surprinde o anumită tehnică a semnificării. Ceea ce o interesează la Vladimir Beşleagă este un aspect mai puţin cercetat al creaţiei domniei sale – poezia, urmărind, în melanjul dintre tragic şi comic, diagrama întâlnirilor polifonice pe aceeaşi undă melodică a scrisului. În poezia lui Grigore Chiper, Nina Corcinschi analizează configurarea unui fragmentarism al contrariilor, în descendenţă rimbaudiană, la Diana Iepure dejoacă „surprizele tipicului”, la Radmila Popovici-Paraschiv – scriitura organică şi proaspătă despre „arta de a fi femeie”. În compartimentul criticii, autoarea este atrasă, la Alexandru Burlacu, de afirmaţiile „subversive”, cele care asigură personalitate şi savoare criticii sale, la Aliona Grati – de graţia cu care autoarea trece prin teoriile literare mai noi, la Maia Morel – de noutatea abordării conceptului de creativitate şi implicaţiile sale curriculare în şcolile din Franţa şi din Republica Moldova.

Nina Corcinschi analizează literatura momentului cu vădită satisfacţie şi implicare, dar şi cu detaşare profesionistă. Tocmai în îmbinarea emoţiei lecturii cu rigurozitatea analizei, adică a imediatului cu mediatul rezidă natura dublă a cărţii Ninei Corcinschi, cu aliajul dintre: „energie şi logică, formule concise scânteietoare şi bucle teoretizante, dexteritate şi rigoare”, calităţi pe care le semnala Andrei Ţurcanu în prefaţa cărţii, adăugând: „Comentariile aerisite, mizând pe colocvialitatea tonului, alternează ori se asociază cu riguroase analize de gramatică a sensurilor. Impresiile lecturilor imediate coexistă cu acribia şi decelarea minuţioasă în perspectiva unor metode consacrate de investigaţie critică. Sprinteneala condeiului e insesizabil înlocuită de un stil auster, grav, iar atitudinea ludică, pigmentată cu umor sau cu o uţoară ironie, se întâlneşte cu ceremonialuri meticuloase de cercetare literară”.

Reverberând în planul emoţional şi raţional în acelaţi timp, aceste conexiuni, aplicate de Nina Corcinschi, asigură plăcerea lecturii şi indică perspectivele reuşite ale comentariului dedicat literaturii.

Introdu Comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Poți folosi aceste etichete și atribute HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>