Current Issue

The PDF version of a „Metaliteratură”, no. 1 (42), 2016

ESEU
ESSAY

ION CIOCANU
Zece nuvele rezistente ale anilor ’60-’70
Ten resistant novels of the ‘60s and ‘70s

PROCESUL LITERAR CONTEMPORAN
CONTEMPORARY LITERARY PROCESS

ECATERINA DELEU
Autorii migranţi: cazul republicii Moldova
Migrant authors: the case of the republic of Moldova

ISTORIA LITERATURII
HISTORY OF LITERATURE

MARIA ȘLEAHTIȚCHI
Imaginea Basarabiei creștine între cele două Ecaterine din romanul Biserica albă de Ion Druţă
The image of Christian Bessarabia between the two Chaterines from the novel The White Church by Ion Druţă

TEORIE LITERARĂ
LITERARY THEORY

NINA CORCINSCHI
Texistențele corporalității
Corporal connections of the reality with the text

IMAGOLOGIE LITERARĂ
LITERARY IMAGOLOGY

DIANA VRABIE
Iașul în lumina vremurilor de altădată
Iași in the light of old times

INTERVIU
INTERVIEW

Cartea din mâna lui Hamlet. Nina Corcinschi în dialog cu Andrei Ţurcanu (V)
The book from Hamlet’s hand. The dialog between Nina Corcinschi and Andrei Ţurcanu (V)

JURNAL DE CĂLĂTORIE
TRAVELLER’S JOURNAL

ALIONA GRATI
Veneția și moldovenii ei
Venice and its Moldovans