Founding Director
Alexandru BURLACU
Doctor of Philology, University Professor

He was born on June 8, 1954 in Chitai, (Chilia region, Ukraine). Graduated from Philological Faculty of State Pedagogical University “Ion Creangă” from Chisinau (1977). PhD in Philology (1986), Doctor of Philology (2000).University professor, Head of Romanian Literature Department, Faculty of Philology of State Pedagogical University “Ion Creanga” (1995).

He is the author of: Scriitori de la “Viaţa Basarabiei” ( co-author Alina Ciobanu), Chişinău, Editura Hyperion, 1990; Critica în labirint, Chişinău, Editura Arc, 1997 (Special Award from the Union of Writers of Moldova); Mişcarea literară din Basarabia anilor 30: atitudini şi polemici, Chişinău, Presa, 1998; Proza basarabeană: fascinaţia modelelor, Chişinău, Editura Cartier, 1999 ((Special Award from the Union of Writers of Moldova); Poezia basarabeană şi antinomiile ei, Chişinău, USM, 2001; Literatura română din Basarabia. Anii 20-30, Chişinău 2002; Tentaţia sincronizării, Timişoara, Editura Augusta, 2002; Vladimir Beşleagă “Dialoguri literare”, Chişinău, 2006; Texistenţe I-III (2007-2012), Vladimir Beşleagă. Po(i)etica romanului (2009), Refracţii în clepsidră, Iaşi, Editura Tipomoldova, 2013.

Collaborates with journals: Viaţa Basarabiei, Literatura şi arta, Philologia, Convorbiri literare, Destin românesc, Caiete critice, România literară, Viaţa românească, Familia etc.

Editor-in-Chief of “Metaliteratură” (2000-2008), Editor-in-Chief of “Philologica” (2009-2013), member of editorial board of “Viaţa Basarabiei”. Member of the Union of Writers of Romania and Moldova.

Editor in Chief
Aliona GRATI
Doctor of Philology, Associate Professor

She was born on 25 August 1972 în Ghidighici, Chisinau, Republic of Moldova. Graduated from Pedagogical College from Calaraşi (1991) and Faculty of Philology of State Pedagogical University “Ion Creangă” from Chisinau (1996).

PhD in Philology (2003) (research on Lirica feminină din Basarabia. Anii ’20-’30).  Doctor of Philology (2011) (research on on Structuri dialogice în romanul românesc din sec. al XX-lea).

Associate Professor of the  Romanian and Comparative Literature Department, Philological Faculty of State Pedagogical University “Ion Creanga” (1995). Leading researcher at Literature Theory and Methodology Department, Institute of Philology of the Academy of Sciences of Moldova.  Scientific Secretary of National Council for Accreditation and Attestation of Moldova. Editor-in-Chief of “Metaliteratură”, external correspondent of Timpul (cultural journal), Iaşi, Romania, member of a scientific council of journals: Philologia (Chisinau), Limba şi literatura română (Faculty of Philology of University from Oradea) and Cultura media  (Timisoara).

Collaborates with journals: Contrafort, Sud-Est cultural, Destin românesc.

She is the author of: Magda Isanos. Eseu despre structura imaginarului, Editura Prut internaţional, 2004 (Special Award for literature debut from the Union of Writers of Moldova); Privirea Euridicei. Lirica feminină din Basarabia. Anii ’20-’30, Academia de Ştiinţe a Moldovei, 2007; Romanul ca lume postBABELică. Despre dialogism, polifonie, heteroglosie şi carnavalesc, 2009 (Special Award in the field of literature critics from the Union of Writers of Moldova), Editura Gunivas; Cuvântul celuilalt. Dialogismul romanului românesc, Academia de Ştiinţe a Moldovei, 2011(Special Award from the Association of Comparative Literature from Romania); Paul Goma. Iniţieri în textul literar, Editura Arc, 2011; Fenomenul literar postmodernist, Editura Garomond, 2011; Vladimir Beşleagă: cronotopul zborului frânt, Editura Arc, 2013; În dialog cu Mihai Cimpoi: „Sunt un om de cultură devenit un destin”, Editura Prut Internaţional, 2013; Cronici în reţea: metaiteratura.net. Prefaţă de Alexandru Matei, postfaţă de Ioana Revnic. Editura Junimea, Colecţia Efigii, Iaşi, 2016.

Member of the Union of Writers of Moldova. Member of the Association of Genneral and Comparative Literature from Romania.

 

Deputy Editor
Nina CORCINSCHI
PhD in Philology, Senior Researcher

She was born on September 20, 1979, Dişcova (Orhei region), Republic of Moldova. Graduated from the Faculty of Philology of State Pedagogical University “Ion Creangă” from Chisinau.

PhD in Philology (2009) (research on Nicolae Dabija journalism).

Deputy Director of the Institute of Philology of the Academy of Sciences of Moldova. Lectures at Literature History and Theory Department, Faculty of Philology of   State Pedagogical University “Ion Creanga”. She is a columnist (in charge of literature critics Literatura dintre Prut şi Nistr) at cultural journal Argeş (Piteşti), 2011-2013.

Member of editorial board of “Philologia” (Chisinau), Member of the Union of Writers of Moldova.

She is the author of: Poezie şi publicistică. Interferenţa limbajelor, Chişinău, Tipografia Centrală, 2008 (Special Award for literature debut from the Union of Writers of Moldova); Arcul voltaic. Textul ca lume (i)mediată, Chişinău, NotografPrim, 2012 (Special Award in the field of literature critics from the Union of Writers of Moldova 2013; (Special Award in the field of literature critics from   the Academy of Sciences of Moldova 2013). Soarele şi păunul. Schimbare de paradigmă. Chişinău, Profesional Service, 2013; Cărţile care mă iubesc, Editura Junimea, Colecţia Efigii, Iaşi, 2016.

She also edited Publicistica literară postsovietică din Republica Moldova.Studiu interdisciplinary, written by Nina Corcinschi, Aliona Grati, Olesea Gârlea. Chişinău, Profesional Service, 2014.

Editorial Secretary
Oxana DIACON

She was born on January 8, 1988 in Zubresti, Straseni region, Republic of Moldova. Graduated from the Faculty of Philology, UST (licentiate in 2011, master degree in 2013, research subject is Tranzitivitate şi reflexivitate în poezia/proza românească contemporană).

Post graduate studies at the Institute of Philology of the Academy of Sciences of Moldova. Trainee researcher at Literature Theory and Methodology Department, Institute of Philology of the Academy of Sciences of Moldova. Her PhD research is devoted to Textul literar ca discurs al socialităţii. Sociocritica franceză. Articles published on this topic are: Tranzitivitate şi reflexivitate în poezia română contemporană, Le langage mimo-gestuel mis en discours dans „Un barrage contre le Pacifique” et „L’Amant” de Marguerite Duras, Poezie tranzitivă şi poezie reflexivă în literatura română contemporană.

Igor CONDREA
Web-site Administrator

He was born on November 5, 1966 in Gordinesti (Rezina region), Republic of Moldova.

Graduated from the Faculty of Physics, Moldova State University (1983-1991). Training course at “Electronic Publishing”, Prague (1999). He is in charge of Computer Department of weekly newspaper Săptămâna, Chisinau (1992–1995). He is also a designer of this edition. He manages editorial centre of Cartier publishing house, Chisinau (1995–2000). Technical administrator, designer and web-administrator at Gunivas publishing house, Chisinau (2008 – present), designer at Grafema Libris publishing house, Chisinau (2000–2008). Technical administrator, designer and web-administrator at Metaliteratură (2013 – present).