The Scientific Committee „Metaliteratură”

(In alphabetical order)

Liviu ANTONESEI
prof. univ., dr., Universitatea „Al. Ioan Cuza”, Iaşi

Nicolae BILEŢCHI
m. cor.,dr. hab., Institutul de Filologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău

Mihai CIMPOI
acad., dr. hab., prof. univ., Institutul de Filologie al Academiei de Ştiinţe
a Moldovei, Chişinău

Alina CIOBANU-TOFAN
dr., conf. univ., Centrul de Competenţă Europa Centrală
şi de Est – Kompetenzzentrum
Mittel- und Osteuropa e.V. Leipzig (KOMOEL)

Tudor COLAC
dr., Institutul de Filologie al Academiei de Ştiinţe
a Moldovei, Chişinău

Bogdan CREȚU
dr., conf. univ., director Institutul de Filologie Română „Al. Philippide”
al Academiei Române
(Iași)

Anatol GAVRILOV
dr. hab., prof. cerc., U.P.S. „Ion Creangă”, Chişinău

Nicolae LEAHU
dr., conf. univ., Universitatea „Alecu Russo” din Bălţi

Mircea MARTIN
dr., prof. univ., Universitatea din Bucureşti

Giorgi MASALKIN
dr. hab., prof. univ., Universitatea de Stat din Batumi „Shota Rustaveli”, Georgia

Dan MĂNUCĂ
dr., prof. univ., Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
al Academiei Române, filiala Iaşi

Felix NICOLAU
dr., conf. univ., Departamentul de Limbi Străine și Comunicare,
Universitatea Tehnică de Construcții, Bucureşti

Tatiana CIOCOI
dr. hab., conf. univ., Universitatea de Stat din Moldova

Ion PLĂMĂDEALĂ
dr. hab., cerc. şt. sup., Institutul de Filologie al Academiei de Ştiinţe
a Moldovei, Chişinău

Elena PRUS
dr. hab., prof. univ., Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Chişinău

Adrian Dinu RACHIERU
dr., prof. univ., Universitatea „Tibiscus” din Timişoara

Maria ŞLEAHTIŢCH
dr., conf. univ., Universitatea „Alecu Russo” din Bălţi

Andrei ŢURCANU
dr. hab., prof. univ., cerc. şt. sup., Institutul de Filologie
al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău

Diana VRABIE
dr., conf. univ., Universitatea „Alecu Russo” din Bălţi