Grigore Vieru, agent cultural genotextual *

Despre creaţia poetului basarabean Grigore Vieru continuă să se vorbească preponderent cu o anumită doză de „susceptibilitate semănătoristă / păşunistă” plauzibilă. În acelaşi timp, aşa-zisul tradiţionalism funciar propriu creaţiei sale ilustrează prin excelenţă definiţia contradictorie a liricii în general, o „intersectare a ceea ce scrie de secole cu ceea ce încă nu a fost vreodată spus” [2]. Pentru a fi oneşti până la capăt, nu altfel se întâmplau lucrurile şi cu predecesorii săi, pe unii dintre care poetul basarabean şaizecist i-a frecventat cu pasiune uneori devotă. De exemplu, poezia De-aş avea − debutul oficial al tânărului Mihai Eminescu în revista orădeană „Familia” (9 martie 1866) – de departe e recunoscută drept imitaţie după una dintre Doinele culese de seniorul Vasile Alecsandri, şi ea o pastişă a unui text folcloric rămas anonim. Motiv tocmai bun să-i dăm dreptate unei excelente cunoscătoare a liricii europene cum este Lidia Ghinzburg: „transformarea cuvântului are loc doar într-un context poetic. (…) Anume contextul este cheia pentru receptarea cuvântului; e cel care îngustează cuvântul, propulsându-l, dinamizându-i unele calităţi în detrimentul altora şi, în acelaşi timp, extinde cuvântul impregnându-i straturi de asocieri nebănuite.(…) Contextul este o structură, pe când poemul se desfăşoară în timp. Valorile sale sunt concrescute, semantica se dezvăluie treptat” [2].. Iată de ce putem afirma, în urma cercetătoarei ruse, că „slova lirică este un concentrat de poeticitate” doar în măsura în care suntem de acord că forţa acesteia „se pregăteşte îndelung, uneori pe parcursul unor secole de receptare a poeziei. Înafara tradiţiei nu există artă, dar nu există niciun alt fel de artă în care tradiţia să fie atât de intensă, refractară şi persistentă aşa ca în domeniul liricii” [2].

Preluând din opera lui Dante Alighieri noţiunea de „timp” înţeles ca „act sincronic”, poetul evreu de expresie rusă Osip Mandelştam merge mai departe pentru a afirma că „poezia nu este parte a naturii, − fie şi cea mai bună, selectată metodic − ci cu o uimitoare autonomie se strămută într-un câmp de acţiune nou, extradimensional” [3]. Or, starea aceasta era surprinsă, deja pe teren românesc, de către Nichita Stănescu în poezia sa Lecţia de citire:

„Încerc să recompun o frază

dar timpul meu preschimbă scrisul”.

La această observaţie trebuie adăugată şi evidenţa că nu doar Grigore Vieru se pomeneşte în arhetipala „situaţie Baudelaire” [6], pe care Paul Valéry o remarcă în prefaţarea cărţii Les fleurs du mal: „Poeţii iluştri şi-au împărţit demult cele mai bogate provincii ale domeniului poetic între ei. În consecinţă, eu am de gând să fac altceva”. Cu alte cuvinte, pentru a-şi crea propria estetică artistul porneşte de la o limită culturală colectivă pentru a depăşi un taboo autoimpus.

Şi aici pare să intre în acţiune aşa presupusa luptă valabilă pentru toate egourile lirice, indiferent de timp şi spaţiu, şi pe care propun să o denumim „Domesticare versus forenizare genotextualizată”. Aşa cum poetul rus Vasily Jukovsky, congener cu Aleksandr Puşkin, afirma fără niciun pic de ambiguitate legat de „natura creativităţii proprii”: „La mine totul e preluare şi, cu toate acestea, totul e al meu”. Potrivit unui comentator atent al clasicului rus, „Puşkin nu se opunea doar unui anume dintre contemporani, ci multor dintre aceşti, tinzând la modul general să umbrească orice poet al generaţiei sale. Creaţia puşkiniană reprezintă o alternativă la toate alternativele care existau în poezia romantismului rusesc din perioada 1820-1830 în varianta opţiunilor individuale şi a idiosistemelor disponibile” [5]. Acest rol de primus inter pares asumat conştient, după opinia lui Igor Smirnov „îi atribuie lui Puşkin în jocul intertextual (al literaturii ruse – n.m.) rolul de hăitaş sau de vânător mereu pe fază la apariţia unui text străin. Puşkin nu a fost atât de mult vestitorul noului, al fără precedentului, cât a perfectat cele scrise deja (legat de romantismul rusesc şi internaţional) [5].

Fără a insista neapărat pe „complexul castraţional” sugerat de cercetătorul rus, în schimb putem afirma că Grigore Vieru se pliază plauzibil portretului-robot făcut de acesta: „Optimizându-şi sursele de inspiraţie, Puşkin lărgeşte metodic volumul realităţii deja modelate de către predecesori şi, de regulă (dar nu întotdeauna) operează modificări mult mai complexe pe conţinutul intenţional al textelor străine (mai exact raporturile dintre obiectele reprezentate)” [5]. Pentru a ne convinge e suficient să comparăm pentru început cele trei poeme anterioare (semnate, respectiv, de către doi poeţi predecesori şi unul contemporan) ce abordează, polifonic-intertextual, tema creştină a „Maicii cu Pruncul”, accesibile se pare lui Vieru deja la ora când se hotărâse cum să pună pe hârtie propria variantă artistică:

 

George Coşbuc,

În seara de Crăciun

Octavian Goga,

Mama

 

Ioan Alexandru,

Mama

 

Grigore Vieru,

Autobiografică

 

Afară ninge liniştit,
În casă arde focul;
Iar noi pe lângă mama stând,
Demult uitarăm jocul.

E noapte, patul e făcut,
Dar cine să se culce?
Când mama spune de Iisus
Cu glasul rar şi dulce.

Cum s-a născut Hristos în frig,
În ieslea cea săracă,
Cum boul peste el sufla
Căldură ca să-i facă.

Cum au venit la ieslea lui
Păstorii de la stână
Şi îngerii cântând din cer,
Cu flori de măr în mână.

 

E plin în jur de noi muzeul,

Şi pare-un templu minunat,

În care mii de robi ai vieţii

Vin să se spele de păcat.

Sunt călători din largul lumii,

Ce-au pribegit pe ocean,

Să-şi scalde ochii în lumina

Din pânzele lui Tizian.

Stau toţi cu mintea-ngenuncheată

Şi-i mut cucernicul popor,

Eternitatea prinsă-n cadre

Îşi poartă sfântul ei fior.

Învins de taina mare-a clipei,

Se-nchină sufletul supus

În faţa veşnicei icoane

Cu răstignirea lui Isus.

Ce blând se uită chinuitul

De sub cununa lui de spini,

Lumina resemnării mute

E scrisă-n ochii lui senini.

Nu-L dor piroanele din carne,

Zâmbeşte paşnic, iertător,

El ştie că de veci învie

Acei ce pentru alţii mor.

 

La poala crucii e Maria,

Şi-n chipul ei, nespus de trist,

A zugrăvit un chin sălbatic

Penelul meşter de artist.

Ea-şi frânge mâinile şi geme,

În gândul ei a-ncremenit:

Nu Dumnezeul, care-nvie,

Copilul ei, care-a murit.

O văd şi mă întreb, pe gânduri,

De rostul nepătrunsei firi:

De ce şi chinul unei mame

E-n preţul unei mântuiri?

O văd şi simt în suflet patimi

Din traiul nostru măsurat,

Toţi răstigniţii mici ai sorţii

Pe rând, în minte, mi s-abat…

Şi stau pierdut… În jur de mine

Se schimb-al oamenilor val… (…)

Ce-o fi făcând acum o mamă

Acolo-n satul din Ardeal?

Măicuţă scumpă-aş vrea în

jurul tău

Să fac un ţarc de milă şi lumină

Să bat în aur palid chipul tău

Ca în Ardeal de-a pururi să rămână

 

Valeria martira din Bizanţ

Lăsatu-ţi-a un nume pe măsură

Cu ochi căprui şi mari încercănaţi

Şi-un grai blajin în cuvioasa gură

 

Frunte înaltă păr cârlionţat

Pe sub năframa neagră

transilvană

În spate porţi perechea

de desagi

Cu-o prescură-n ei şi cu-o icoană

În luminişul codrului te văd

Într-un amurg de toamnă pe cărare

Spre satul tău de baştină grăbeşti

Cu-n prunc de mână şi cu-o lumânare

 

Un vultur te-a vestit în ţintirim

Că tata-bun e pregătit de cale

Şi stăruie nainte de-a pleca

Să odihnească-n lacrimile tale.

 

Mama mea viaţa-ntreagă

A trăit fără bărbat.

Singurei eram în casă

Ploi cu grindină când bat.

Mama mea viaţa-ntreagă,

Stând la masă, ea şi eu,

Se aşază între mine

Şi Preabunul Dumnezeu.

Oh, şi crede-aşa într-însul,

Că-n albastru văzul ei

Chipul Lui de pe icoană

Se străvede sub scântei.

Şi eu ţin atât la mama,

Că nicicând nu îndrăznesc

Dumnezeul din privire

Să mă vâr să-l

mâzgălesc.

 

 

 

Aşa cum se vede şi cu ochiul neînarmat (estetic vorbind), anume Vieru iese câştigătorul confruntării estetice dintre „arhaişti şi inovatori” (Iury Tyneanov), chit că „mitul cristic” elaborat la poetul şaizecist în cheie autobiografică atinge valenţe artistice lipsă în creaţia autorilor emulaţi de acesta.

Propun să urmărim mai jos o altă bătălie câştigată, artistic şi ideologic, de către Vieru în faţa congenerului său ieşean Labiş. Deşi ambii poeţi apelează la un imaginar inconştient similar (Condiţia Maternităţii, simbol al „Grădinii Veşnice”/ „Fecundării Perpetue”), naraţiunea lirică adoptată de primul în marjă cosmică ocupă toate locurile de pe podium. Dacă ar fi să vizualizăm filmele celor două texte, la final am putea rămâne convinşi că ambele Mame parcurg calea reversibilă a Tinereţii. Doar că scenariul lui Vieru beneficiază în plus şi de încadrarea fizică a Naratorului care îşi alterează negativ configuraţia fiziologică (îmbătrâneşte, de exemplu), compensându-i astfel tinereţea mamei, moment artistic imposibil la poetul Labiş:

 

Nicolae Labiş,

Mama

Grigore Vieru,

Mi-e dor de tine, mamă

 

 

N-am mai trecut demult prin sat şi-mi spune
Un om ce de pe-acasă a venit
Cum c-a-nflorit la noi mălinul
Şi c-ai albit, mămucă, ai albit.

Alt om mi-a spus c-ai stat la pat bolnavă.
Eu nu ştiu cum să cred atâtea veşti,
Când din scrisori eu văd precum matale
Din zi în zi mereu întinereşti.

Sub stele trece apa
Cu lacrima de-o samă,
Mi-e dor de-a ta privire,
Mi-e dor de tine, mamă.

Măicuţa mea: grădină
Cu flori, cu nuci şi mere,
A ochilor lumină,
Văzduhul gurii mele!

Măicuţo, tu: vecie,
Nemuritoare carte
De dor şi omenie
Şi cântec fără moarte!

Vânt hulpav pom cuprinde
Şi frunza o destramă.
Mi-e dor de-a tale braţe,
Mi-e dor de tine, mamă.

Tot cască leul iernii
Cu vifore în coamă.
Mi-e dor de vorba-ţi caldă,
Mi-e dor de tine, mamă.

O stea mi-atinge faţa
Ori poate-a ta năframă.
Sunt alb, bătrân aproape,
Mi-e dor de tine, mamă.

 

Iată şi un exemplu similar din literatura rusă (ce abordează tema „Poetului”), cu menţiunea că imitatorul (Aleksandr Puşkin) avea să devină peste ani „Clasicul”, pe când maestrul pastişat (Dmitry Venevitinov) va rămâne un anonim pentru majoritatea publicului cititor rusofon:

 

Дмитрий Веневитинов, «Поэт» (1826) Александр Пушкин, «Поэт» (1827)
 

Тебе знаком ли сын богов,

Любимец муз и вдохновенья?

Узнал ли б меж земных сынов

Ты речь его, его движенья? —

Не вспыльчив он, и строгий ум

Не блещет в шумном разговоре.

Но ясный луч высоких дум

Невольно светит в ясном взоре.

Пусть вкруг него, в чаду утех,

Бунтует ветреная младость, —

Безумный крик, холодный смех

И необузданная радость:

Все чуждо, дико для него,

На все безмолвно он взирает.

Лишь что-то редко с уст его

Улыбку беглую срывает.

Его богиня — простота,

И тихий гений размышленья

Ему поставил от рожденья

Печать молчанья на уста.

Его мечты, его желанья,

Его боязни, ожиданья —

Все тайна в нем, все в нем молчит

В душе заботливо хранит

Он неразгаданные чувства:

Когда ж внезапно что-нибудь

Взволнует огненную грудь, —

Душа, без страха, без искусства,

Готова вылиться в речах

И блещет в пламенных очах.

И снова тих он, и стыдливый

К земле он опускает взор,

Как будто б слышал он укор

За невозвратные порывы.

О, если встретишь ты его

С раздумьем на челе суровом, —

Пройди без шума близ него,

Не нарушай холодным словом

Его священных, тихих снов!

Взгляни с слезой благоговенья

И молви: это сын богов,

Питомец муз и вдохновенья!

Пока не требует поэта

К священной жертве Аполлон,

В заботы суетного света

Он малодушно погружен;

Молчит его святая лира;

Душа вкушает хладный сон,

И меж детей ничтожных мира,

Быть может, всех ничтожней он.

По лишь божественный глагол

До слуха чуткого коснется,

Душа поэта встрепенется,

Как пробудившийся орел.

Тоскует он в забавах мира,

Людской чуждается молвы,

К ногам народного кумира

Не клонит гордой головы;

Бежит он, дикий и суровый,

И звуков и смятенья полн,

На берега пустынных волн,

В широкошумные дубровы…

 

 

Trebuie de menţionat că, în alt context cultural, evenimentele ontologice similare (cu motivul „mama văduvă”, „fiul plecat ireversibil” etc.) identificate într-un text pastişat (Ucenicul Vieru versus Maestrul Coşbuc) declanşează „situaţii arhetipale” dintre cele mai diferite. E de observat cum Naratorul-Adult la Coşbuc e umbrit de Naratorul Triplu la Vieru: Adult, Adolescent şi Copil (o materializare artistică plauzibilă din perspectiva „analizei tranzacţionale” [1]):

George Coєbuc, Mama

Grigore Vieru, Casa mea

 

Pe malul apei se-mpletesc
Cărari ce duc la moară –
Acolo, mamă, te zăresc
Pe tine-ntr-o căscioară.
Şi vei tace lung cu mine
Cu văz tulbur şi durut,
Casă văduvă şi tristă
De pe margine de Prut.

 

 

 

 

Cu tine două fete stau
Şi torc în rând cu tine;
Sunt încă mici şi tată n-au
Şi George nu mai vine.

 

Grigore Vieru, Cămăşile
 

A fost război.

Ecoul lui

Şi-acum mai este viu.

Cămăşi mai vechi, mai noi

Amară amintire de la fiu.

De-atâtea ori fiind

Pe la izvor spălate

S-a ros de-acum uzorul

Şi, alb, bumbacul

S-a rărit in spate

Şi nu le-a îmbrăcat de mult

Feciorul.

Cămăşi mai vechi, mai noi

A fost război.

 

 

Un basm cu pajuri şi cu zmei
Începe-acum o fată,
Tu taci ş-asculţi povestea ei
Şi stai îngândurată.

Grigore Vieru, Cântecul puişorului de melc
 

S-a stins soarele cel bun,

Eu mă culc, poveşti îmi spun.

Dar nici una nu-i frumoasă…

Greu e singurel în casă!

… O, nu ! Nu-i drept să te-ndoieşti!
La geam tu sari deodată,
Prin noapte-afară lung priveşti –
– „Ce vezi?” întreab-o fată.
– „Nimic… Mi s-a părut aşa!”
Şi jalea te răpune,
Şi fiecare vorbă-a ta
E plâns de-ngropăciune.
Ci maica lui

De ani prea lungi de-a rândul

Tot vine la izvoare:

Ea şi gândul.

 

Într-un târziu, neridicând
De jos a ta privire:
– „Eu simt ca voi muri-n curând,
Că nu-mi mai sunt în fire…
Mai ştiu şi eu la ce gândeam?
Aveţi şi voi un frate…
Mi s-a părut c-aud la geam
Cu degetul cum bate”.
Şi iar luând cămăşile în poală,

De cum ajunge sâmbăta,

Le spală.

 

Dar n-a fost el!… Să-l văd venind,
Aş mai trăi o viaţă.
E dus, şi voi muri dorind
Să-l vad o dată-n faţă.
Aşa vrea poate Dumnezeu,
Aşa mi-e datul sorţii,
Să n-am eu pe băiatul meu
La cap, în ceasul morţii!
Căci mâine

Fac băieţii horă-n sat,

Şi fete multe-s:

Câte-n flori albine.

Şi-atunci băiatul ei, cel drag băiat,

Cu ce se-mbracă, bunul,

Dacă vine?

 

În mod evident, repartizarea textului pe coloana din dreapta poate părea subiectivă, dar ceea ce contează în materialul de faţă este complementaritatea genotextuală care luminează mecanismul intertextualităţii psihanalitice. Or, în cazul lui Grigore Vieru „complexul înaintaşilor” este unul benign, de vreme ce poetul îşi asumă în mod public crezul estetic („Locuiesc la marginea unui cântec”) în urma lui Lucian Blaga („Locuiesc într-un cântec de pasăre”) sau Nichita Stănescu („Locuiesc într-un ochi de pasăre”), să zicem. Pentru contrast, invocăm mărturisirea scriitorului vâlcean Felix Sima [7]: „după ce citeam un grupaj de poeme semnate Nichita Stănescu, nu puteam să mai scriu câtva timp nimic. Scrisese el, acolo, tot ce aş fi vrut să scriu şi eu… Îmi secau versurile toate/ Ca dintr-o capră fără lapte. Orice cuvânt rostit sau scris despre Nichita Stănescu – devenea Poezie. Aripile Poeziei sale erau, de pe atunci, mult mai întinse decât aripile înseşi ale Vieţii”.

Trebuie să admitem că mecanismul de domesticare şi/sau forenizare genotextualizată la Vieru cumulează valenţe inedite, de vreme ce presupusa intimidare devine … intimitate creatoare pură. În exemplul ce urmează – rămânând la tematica maternă − se remarcă nu doar similitudini la nivel tematic, lexical sau onomasiologic (de la semn la semnificaţie), ci inclusiv prozodic (piciorul metric identic şi ritmul asimetric din ultimul vers) la cei doi poeţi congeneri de pe ambele maluri de Prut:

 

Nichita Stănescu, Cea mai scumpă de pe lume Grigore Vieru, Mama
Spune-mi care mamă-anume

Cea mai scumpă e pe lume?

 

Puii toţi au zis de păsări,

Zarzării au zis de zarzări,

Peştişorii, de peştoaică,

Ursuleţii de ursoaică,

Tigrişorii de tigroaică,

Mânjii toţi au zis de iepe,

Firul cepii-a zis de cepe,

Nucii toţi au zis de nucă,

Cucii toţi au zis de cucă,

Toţi pisoii de pisică,

Iară eu de-a mea mămică.

Foicică dulce poamă
Toată lumea are mamă,

 

Melcul, iedul, ursulică,
Puiul cel de rândunică.

 

Fuge noaptea şi dispare
La tot puiul bine-i pare
Că din nou e dimineaţă
Şi-şi vede mama la faţă.

 

Câtă vreme nu devine obsesie estetică, emularea în artă depăşeşte tentaţiile plagiatului şi poate fi un bun fertilizator cultural pentru orice talent organic. Ca dovadă e şi relatarea editorului revistei chişinăuiene pentru copii Alunelul legată de concursul „Scriem poezii cu Grigore Vieru”. Ideea celor zece începuturi de poezii marca Vieru a atras după sine (sic!) 1.700 de finaluri semnate de elevi basarabeni cu sensibilitate estetică [4]. Iată câteva mostre:

 

Pe cel pod

Pe cel pod – pe curcubeu –

Cine trece?

Dumnezeu?

Trece Dumnezeu cu cinste

Să ne spună vorbe sfinte.

(Diana Răilean, cl. 3, comuna Cotova, raionul Drochia),

 

Dacă florile

Dacă florile-ar umbla

Ca şi noi la şcoală,

N-ar purta fundiţe, zău!

Le au de la Dumnezeu.

(Vlada Ploşniţă, cl. 3, comuna Talmaz, raionul Ştefan-Vodă),

 

Nimic nu se amână

Nimic nu se amână –

Mama, Limba cea Română.

Şi niciunul din duşmani

N-o să ni le ieie iar.

(Marin Habuleac, cl. 3 „Pas cu pas”, comuna Cuhureştii de Jos, raionul Floreşti).

O lecturare şi superficială a textelor relevă sudura aproape perfectă a conţinutului şi formei, dar nu rezultă, cum era de aşteptat, cu un dialog polifonic. Dimpotrivă, cititorul familiarizat cu stilul recognoscibil al lui Grigore Vieru nu poate ignora o anumită doză de uzură stilistică şi abordare fenomenologică vetustă, perpetuată acum iată printr-o generaţie poetică în creştere. De unde şi pericolul major pentru experienţa inedită trăită de tinerii condeieri: să se cantoneze într-o tematică impersonală, ce nu îi caracterizează ca individualitate distinctă, ori să creadă necondiţionat în realitatea mitului creat în jurul lui Grigore Vieru în calitatea sa de „Făt-Frumos născut din lacrima neamului” [4]. Or, de aici şi până la cultul personalităţii nu e decât un pas, iar aşa-zisa „justiţie eminesciană”** invocată de însuşi poetul vizat să revină implacabil ca un boomerang chiar asupra emiţătorului.

 

Bibliografie generală:
1.     Berne, Eric, Analiza tranzacţională în psihoterapie, Bucureşti, Editura Trei, 2011
2.     Гинзбург, Лидия. О лирике (О преемственности поэтических задач и устойчивости поэтических традиций), Москва-Ленинград, 1964, издание второе, дополненное, Издательсво „Советский Писатель”, Ленинградское Отделение, Ленинград, 1974
3.     Мандельштам, Осип, Разговор о Данте, http://rvb.ru/mandelstam/slovo_i_kultura/01text/01text/13.htm
4.     Prohin, Victor, Ca un Făt-Frumos, http://limbaromana.md/index.php?go=articole&n=275
5.    Смирнов, Игорь, Психодиахронологика: Психоистория русской литературы от романтизма до наших дней, http://www.e-reading.club/chapter.php/1022841/25/Smirnov_-_Psihodiahronologika_Psihoistoriya_russkoy_literatury_ot_romantizma_do_nashih_dney.html#n_72
6. Valéry, Paul, Variety: Second Series, New York: HBJ, 1938, http://supervert.com/elibrary/charles_baudelaire/the_position_of_baudelaire
7.     Vatra Veche, Serie veche nouă, Anul VI, nr. 3(63), martie 2014.

*     ACKNOWLEDGEMENT. The research presented in this paper was supported by the European Social Fund under the responsibility of the Managing Authority for the Sectoral Operational Programme for Human Resources Development, as part of the grant POSDRU/159/1.5/S/133652
**    Antologicul său crez „De avem sau nu dreptate/ Eminescu să ne judece!” provoacă, pe bună dreptate, reacţii adverse, chiar dacă între timp a reuşit să devină refrenul popular al unui cântec patriotic basarabean.

Introdu Comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Poți folosi aceste etichete și atribute HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>