Alexandru Burlacu

DIRECTOR FONDATOR

Alexandru BURLACU
doctor habilitat în filologie, profesor universitar

Născut la 8 iunie 1954 în Chitai, Chilia, Ucraina. Absolvent al Facultăţii de Litere a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chişinău (1977). Doctor în filologie (1986), doctor habilitat în filologie (2000). Profesor universitar, şeful Catedrei de literatură română şi comparată a Facultăţii de Filologie a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” (1995).

Este autorul volumelor: Scriitori de la „Viaţa Basarabiei” (în colaborare cu Alina Ciobanu), Chişinău, Editura Hyperion, 1990; Critica în labirint, Chişinău, Editura Arc, 1997 (Premiul Uniunii Scriitorilor din Moldova); Mişcarea literară din Basarabia anilor 30: atitudini şi polemici, Chişinău, Presa, 1998; Proza basarabeană: fascinaţia modelelor, Chişinău, Editura Cartier, 1999 (Premiul Uniunii Scriitorilor din Moldova); Poezia basarabeană şi antinomiile ei, Chişinău, USM, 2001; Literatura română din Basarabia. Anii 20-30, Chişinău 2002; Tentaţia sincronizării, Timişoara, Editura Augusta, 2002; Vladimir Beşleagă „Dialoguri literare”, Chişinău, 2006; Texistenţe I-III (2007-2012), Vladimir Beşleagă. Po(i)etica romanului (2009), Refracţii în clepsidră, Iaşi, Editura Tipomoldova, 2013.

Colaborează la revistele Viaţa Basarabiei, Literatura şi arta, Philologia, Convorbiri literare, Destin românesc, Caiete critice, România literară, Viaţa românească, Familia ş.a.

Redactor-şef al revistei Metaliteratură (2000-2008), Redactor-şef al revistei Philologica (2009-2013), membru al colegiului de redacţie al revistei Viaţa Basarabiei. Membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova şi din România.

REDACTOR-ŞEF

Aliona GRATI
doctor habilitat în filologie, conferenţiar universitar

Născută la 25 august 1972 în Ghidighici, Chişinău, Republica Moldova. Şcoala Pedagogică din Călăraşi (1991) şi Facultatea de Filologie a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” (1996). Şi-a luat doctoratul în Filologie (2003) cu tema Lirica feminină din Basarabia. Anii ’20-’30 şi postdoctoratul (2011) cu tema Structuri dialogice în romanul românesc din sec. al XX-lea. Conferenţiar universitar la catedra de Literatură româna şi comparată, UPS „Ion Creangă”, cercetător ştiinţific principal la Direcţia Teorie şi metodologie literară a Institutului de Filologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi Secretar ştiinţific general al Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare al R. Moldova. Redactor-şef al revistei de ştiinţă literară Metaliteratură, Corespondent extern al revistei de cultură Timpul, Iaşi, România, membră a colegiilor ştiinţifice ale revistelor Philologia din Chişinău, Limba şi literatura română a Facultăţii de Litere a Universităţii din Oradea şi Cultura media din Timişoara. Colaboratoare la revistele de cultură Contrafort, Sud-Est cultural, Destin românesc.

Este autoarea volumelor: Magda Isanos. Eseu despre structura imaginarului, Editura Prut internaţional, 2004 (Premiul pentru debut al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova); Privirea Euridicei. Lirica feminină din Basarabia. Anii ’20-’30, Academia de Ştiinţe a Moldovei, 2007; Romanul ca lume postBABELică. Despre dialogism, polifonie, heteroglosie şi carnavalesc, 2009 (Premiul Critică literară al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova, Editura Gunivas; Cuvântul celuilalt. Dialogismul romanului românesc, Academia de Ştiinţe a Moldovei, 2011 (Premiul Asociaţiei de Literatură Generală şi Comparată din România); Paul Goma. Iniţieri în textul literar, Editura Arc, 2011; Fenomenul literar postmodernist, Editura Garomond, 2011; Vladimir Beşleagă: cronotopul zborului frânt, Editura Arc, 2013; În dialog cu Mihai Cimpoi: „Sunt un om de cultură devenit un destin”, Editura Prut Internaţional, 2013; Cronici în reţea: metaiteratura.net. Prefaţă de Alexandru Matei, postfaţă de Ioana Revnic. Editura Junimea, Colecţia Efigii, Iaşi, 2016.

Membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova. Membru al Uniunii Scriitorilor din România. Membru al Asociaţiei de Literatură Generală şi Comparată din România.

SECRETAR DE REDACȚIE

Oxana DIACON

Născută la 28 ianuarie 1988 în satul Zubreşti, raionul Străşeni. Absolventă a şcolii medii din satul Zubreşti (2006) şi a Facultăţii de Filologie a UST (licenţă-2011, masterat-2013 cu tema Tranzitivitate şi reflexivitate în poezia/proza românească contemporană). Doctorandă la Institutul de Filologie al A.Ş.M. şi cercetător ştiinţific stagiar în cadrul sectorului de Teorie şi metodologie literară al A.Ş.M. Tema de cercetare: Textul literar ca discurs al socialităţii. Sociocritica franceză. Articole publicate: Tranzitivitate şi reflexivitate în poezia română contemporană, Le langage mimo-gestuel mis en discours dans „Un barrage contre le Pacifique” et „L’Amant” de Marguerite Duras, Poezie tranzitivă şi poezie reflexivă în literatura română contemporană.

REDACTOR TEHNIC, ADMINISTRATOR WEB

Igor CONDREA

Născut la 5 noiembrie 1966 în satul Gordineşti, raionul Rezina. A studiat fizica la Universitatea de Stat din Moldova (1983-1991) și a urmat un traning de „Electronic Publishing”, Praga (1999). Șeful secției computere, designer-machetator al publicației periodice Săptămâna, Chișinău (1992–1995), directorul centrului editorial-poligrafic al editurii Cartier, Chișinău (1995–2000), designer-machetator al editurii Grafema Libris, Chișinău (2000–2008), redactor tehnic, designer-machetator, administrator web al editurii Gunivas, Chișinău (2008 – prezent), redactor tehnic, designer-machetator, administrator web al revistei Metaliteratură (2013 – prezent).